ΔΙΑΦΟΡΑ

Xριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας

Xριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας
Advertisement

 

Η Μεγάλη Εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Το κακό φαινομενικά θριαμβεύει. Ο Δίκαιος καταδικάζεται, σταυρώνεται και πεθαίνει. Δεν είναι όμως ένας συνηθισμέ­νος άνθρωπος. Είναι ο Θεός, είναι η Ζωή, και γι’ αυτό, ενώ εισέρχεται στην πραγ­ματικότητα του θανάτου, δεν είναι δυνα­τόν να νικηθεί απ’ αυτόν.

Αποτέλεσμα της μονομαχίας ανάμεσα στον Χριστό και τον Άδη είναι ο θάνατος του θανάτου. Το φως λάμπει στα σκοτάδια του Άδη, αλ­λά και στην ζωή όλων μας. Ο Χριστός σταυρώνεται για μας, για να μας κάνει ξανά κατοίκους του παραδείσου. Ο θά­νατός Του είναι ζωοποιός θάνατος, γίνε­ται πηγή λύτρωσης, πράξη αγάπης και συγχώρεσης.

Η λύπη μετατρέπεται σε χαρά, στην πασχαλινή χαρά! Με την αμαρτία ο άνθρωπος έγινε θνητός και πεπερασμένος· με την ανάσταση του Θε­ανθρώπου γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Μας αγάπησε τόσο ο Χριστός που υπέμει­νε για εμάς τα πάθη και τον σταυρό. Ο σταυρός από φονικό όργανο και καταρα­μένο («επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου») γίνεται χαρά, αιτία σωτηρί­ας, ευλογία και λύτρωση, γιατί ακολου­θεί η Ανάσταση, ο θρίαμβος της ζωής.

Η Ανάσταση, είναι η βάση της πίστης μας. Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε χριστιανι­σμός. Είναι το κέντρο της ορθόδοξης λα­τρείας. Το πόσο σημαντική είναι στην ζωή της Εκκλησίας μας φαίνεται από το γεγονός ότι την γιορτάζουμε κάθε Κυρια­κή όλον τον χρόνο.

Χριστός Ανέστη! Το πιο σημαντικό και χαρμόσυνο μήνυμα στην ζωή μας. Ανα­στήθηκε μαζί Του όλη η ανθρώπινη φύ­ση. Δεν υπάρχει πια θάνατος. Γίνεται “κοίμηση”, πέρασμα από την επίγεια ζωή στην επουράνια. Η κτίση όλη συμμε­τέχει στην χαρά. Η φύση αναγεννάται και συνεορτάζει την πασχαλινή ουράνια ευφροσύνη. Η Ανάσταση μας ελευθέρω­σε από τον θάνατο. Η χαρά και η ελπίδα που απορρέουν από αυτήν, διαποτίζουν όλη την ύπαρξή μας και μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε όλες τις δοκιμασίες και τις αντιξοότητες της ζωής. Ένας άνθρω­πος που βιώνει την ανάσταση απελευθε­ρώνεται από φόβους, πάθη και αδυναμί­ες. Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ βίωνε καθημερινά την Ανάσταση και γι’ αυτό απηύθυνε σε όλους τον πασχάλιο χαιρε­τισμό «Χριστός ανέστη, χαρά μου»! Εμείς όμως βιώνουμε πραγματικά αυτή την ελευθερία στην καθημερινότητά μας; Μια νέα ζωή ανέτειλε εκ του μνήματος. Ζού- με την αναστάσιμη χαρά στην ζωή μας; Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς δεν υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας. Μένου­με βολεμένοι στον καναπέ μας και εγκλωβισμένοι στα προσωπικά μας προ­βλήματα. Η Ανάσταση όμως του Χριστού μας δίνει την ευκαιρία να Τον ακολουθή­σουμε. Ας αγαπήσουμε τον συνάνθρω­πο. Ας απλώσουμε χέρι βοηθείας στους άστεγους συμπατριώτες μας. Ας βγούμε από το καβούκι του εγωισμού μας και ας βιώσουμε την Ανάσταση. Η κατάσταση γύρω μας φαίνεται απελπιστική. Στο χέ­ρι μας όμως είναι να την αλλάξουμε. Ας αγωνιστούμε γι’ αυτό. Προσδοκώντας, όπως και οι πρόγονοί μας, την Ανάστα­ση του Γένους μας ας βοήσουμε κι εμείς τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Μηδείς φοβείσθω θάνατον’ ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος’ Ανέστη Χριστός, και πεπτώκασι δαίμονες’ Ανέστη Χριστός, και χαίρουσιν άγγελοι…»

Γράφει η Ιουστίνη Μ.

Πηγή

Διαβάστε περισσότερα
Advertisement