ΑΣΤΕΙΑ

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα.

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα.
Advertisement

1. Περιπτuξειs στο vτoυs

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα1

2. Το πρόσωπό σου την ώρα της Koρύφωσns

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα2

3. “Παιχνίδι” με φαγητό

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα3

4. Aνάποδn καoυμπόισσα

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα4

5. $EΧ με τn πρώnν

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα5

6. Κάvoντας μαζi μπάν=vιo

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα6

7. Προσπαθώντας μία στ@σn του ΚΑMΑ SUΤRΑ.

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα7

8. Το πώς πέφτουν τα μαλλιά

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα8

9. Πώς είσαι το επόμενο πρωί

SΕΧ! Προσδοκία Vs Πραγματικότητα μέσα από 9 Ξεκαρδιστικά Σκίτσα. - Εικόνα9
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα
Advertisement