ΕΛΛΑΔΑ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας απαντά για τις καταγγελίες στις δημοσκοπήσεις που κάνει

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας απαντά για τις καταγγελίες στις δημοσκοπήσεις που κάνει
Advertisement

Απαντήσεις στις καταγγελίες εις βάρος των δημοσκοπήσεων που διενεργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έδωσε η Πρυτανεία του Ιδρύματος.

Μετά τις «επανειλημμένες», όπως αναγνωρίζει, καταγγελίες εις βάρος του Ιδρύματος εξ αφορμής των δημοσκοπήσεων που διεξήγαγε η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του ΠΑΜΑΚ, η Πρυτανεία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα.

Ωστόσο, καλεί οποιονδήποτε έχει στη διάθεσή του στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν σκοπιμότητα ή δόλο στη διεξαγωγή των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, να τα πάει στον Εισαγγελέα ώστε να υπάρξουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρυτανείας:

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έπειτα από τις επανειλημμένες καταγγελίες εις βάρος του Ιδρύματος εξ αφορμής των δημοσκοπήσεων που διεξήγαγε η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του ΠΑΜΑΚ, επισημαίνει τα εξής:

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς αποτελεί κλάδο του Ερευνητικού και Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου, το οποίο απολαμβάνει πλήρους Διοικητικής και Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Όπως είχε τονισθεί και στην προηγούμενη ανακοίνωση της Πρυτανείας σχετικής με το θέμα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αφενός μεν στέκεται αρωγός σε κάθε ερευνητική προσπάθεια των μελών ΔΕΠ και όλων των ερευνητών του, μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου, αφετέρου δε θεωρεί απολύτως αυτονόητο, ότι η λειτουργία αυτή είναι αυστηρώς επιστημονική και κείται μακράν οιασδήποτε σκοπιμότητας, εκτός εκείνων που υπηρετούν αποκλειστικά και μόνον την επιστήμη και το δημόσιο συμφέρον. Το πράττει αυτό στο πλαίσιο της συνολικής δραστηριότητάς του, η οποία έχει πολλαπλώς αναγνωριστεί.

Εντούτοις, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θέλοντας να είναι απόλυτα διαφανές έναντι της κοινής γνώμης, τονίζει ότι εάν παρόλα αυτά υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν σκοπιμότητα ή δόλο στη διεξαγωγή των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί οποιονδήποτε έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία αυτά να τα θέσει αμέσως σε γνώση τόσο των Πρυτανικών όσο και των Εισαγγελικών Αρχών, ώστε αυτά να διερευνηθούν και εφόσον προκύψουν ευθύνες να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες εις βάρος των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί απόλυτα το κύρος του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Τούτο είναι απαραίτητο, προκειμένου να αρθούν οι αφορμές ή και οι αιτίες για να τίθεται υπό κατηγορία το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και να υπονομεύεται το κύρος του.

Πηγή

Advertisement