ΑΣΤΕΙΑ

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες
Advertisement

Οι επιστήμονες συνεχώς μας λένε ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες αλλά ο πραγματικός λόγος ίσως να κρύβετε στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Σπάνια θα δούμε γυναίκες να κάνουν τα πράγματα που θα δούμε στις εικόνες.

Επιστημονικά όμως οι γυναίκες έχουν λιγότερο ανεπτυγμένους τους μετωπιαίους λοβούς από των ανδρών. Οι μετωπιαίοι λοβοί είναι το μέρος του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση των κινδύνων. Στην ουσία οι άντρες είναι καταδικασμένοι από την φύση τους να λαμβάνουν πιο γρήγορα επικίνδυνες αποφάσεις από τις γυναίκες.

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 2

tuttibossi

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 3

djjuzz

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 4

Obsah fóra

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 5

electrictrad

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 6

Taringa

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 7

MEN SYNDICATION

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 8

Dirtydutch

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 9

WYLD_STALLYN

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 10

ggl

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 11

brainjet

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 12

terselubung

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 13

youtube

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 14

Impunbelievable

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 15

connor54

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 16

reddit

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 17

mcr55

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 18

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 19

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 20

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 21

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 22

Hectus

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 23

y_sancaktutan

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 24

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 25

twitter

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 26

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 27

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 28

gDisasters

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 29

reddit

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 30

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 31

diagonalnorte

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 32

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 33

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 34

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 35

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 36

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 37

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 38

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 39

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 40

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 41

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 42

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 43

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 44

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 45

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 46

Wasfeines

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 47

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 48

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 49

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 50

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 51

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 52

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 53

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 54

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 55

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 56

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 57

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 58

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 59

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 60

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 61

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 62

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 63

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 64

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 65

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 66

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 67

reddit

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα 68

Πηγή

Διαβάστε περισσότερα
Advertisement