ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Δυσμενής αναθεώρηση του ΑΕΠ για το 2014 -Μείωση 1,6%

ΕΛΣΤΑΤ: Δυσμενής αναθεώρηση του ΑΕΠ για το 2014 -Μείωση 1,6%
Advertisement

Αναθεώρηση προς τα… κάτω αναγκάστηκε να κάνει η ΕΛΣΤΑΤ στα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2014.

Έτσι, μπορεί σε όρους όγκου να υπήρξε αύξηση 0,7% (0,8% ήταν η προηγούμενη εκτίμηση), ωστόσο το ονομαστικό ΑΕΠ παραμένει σε αρνητικό πρόσημο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6%.

Η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε παράλληλα σε αναθεώρηση των ετών 2010-2013. Τα αναλυτικά στοιχεία θα αναρτηθούν στις 20 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έγινε στη βάση της αξιοποίησης νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές, όπως:

-Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ερευνών διάρθρωσης των επιχειρήσεων για το έτος 2012

-Ενσωμάτωση αναλυτικών αποτελεσμάτων από την απογραφή πληθυσμού του έτους 2011 στον υπολογισμό των υπηρεσιών στέγασης

-Επικαιροποίηση εκτιμήσεων για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2010-2013 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το έτος 2014

-Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου

Επιπλέον η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έγινε στη βάση μεθοδολογικών αλλαγών όπως:

-Βελτίωση της μεθόδου καταγραφής για την απάλειψη των κερδών/ζημιών κτήσεως στις μεταβολές αποθεμάτων

-Αναταξινόμηση θεσμικών μονάδων στην Γενική Κυβέρνηση ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος ESA 2010

-Επικαιροποίηση στοιχείων για το απόθεμα κεφαλαίου και την ανάλωση παγίου κεφαλαίου για το σύνολο της Οικονομίας και για τον θεσμικό τομέα της Γενικής Κυβέρνησης

-Υπολογισμός της παραγωγής των πρωτοτύπων (originals) σε μακροοικονομικό επίπεδο ως το άθροισμα του κόστους παραγωγής και της καθαράς παρούσας αξίας των μελλοντικών εισπράξεων για τα πρωτότυπα

-Υπολογισμός της παραγωγής των τιμαλφών (valuables) σε μακροοικονομικό επίπεδο βάσει στοιχείων εισαγωγών και εξαγωγών του εξωτερικού εμπορίου για πολύτιμα μέταλλα και λίθους και σε στοιχεία πωλήσεων χρυσού (χρυσές λίρες) από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ιδιώτες

 

Πηγή

Advertisement