10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε

Advertisement
10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε
Advertisement

Myth #5: Cold air can cause colds.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 7

You can catch a cold only if you come into contact with a virus, no matter whether you’re wearing a hat or not. There’s no reason to blame the wind, an AC, and so on. If you think that you’ve gotten sick after flying (because of low temperatures), it’s not true. What actually happens is dry air dries out the mucous membrane and it’s difficult for the body to protect itself from viruses.

Myth #4: If you go outside with wet hair, you’ll catch a cold.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 8

Our wet hair, as well as the wind or rain, can’t cause a cold or the flu. There are 3 ways to catch a virus: Don’t forget that viruses are rather strong and viable. They survive:

  • on indoor surfaces for more than 7 days
  • on clothes, upholstery, or paper for about 12 hours
  • on hands for a few minutes or for an hour (depending on the type of virus it is)
  • on door handles for 6 hours

Of course, it’s not recommended to go outside with wet hair since cold weather weakens your immune system and makes you more vulnerable to viruses.

Myth #3: You can catch a cold just once a season.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 9

Here’s the good news: it’s actually highly unlikely to catch the same cold twice. Colds are caused by viruses, and when your immune system fights one off, it builds up antibodies to it. But there are more than 200 types of viruses that cause colds, so there’s still a chance you can get sick twice.

Myth #2: A cold can be cured in 1 day.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 10

There are people who think that if you take many different pills, you’ll get well in 1 day. But this is a dangerous myth. The body needs time to recover and if you take drugs that only relieve symptoms, they affect the heart and the consequences can be really dangerous. You should also be careful with paracetamol-containing medications: an excess dose may lead to liver failure.

Myth #1: You should get rid of all symptoms before you get back to your normal life.

10 πράγματα για το Κοινό Κρυολόγημα που πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε+++Π - Εικόνα 11

A post-viral cough and runny nose can last up to 4 weeks so there’s no need to wait until all symptoms go away. If you feel well, you may get back to your normal life.Δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα πατώντας τα νούμερα

Σελίδες — 1 2

Advertisement

Πρόσφατα άρθρα