Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες

Advertisement
Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες
Advertisement

Οι επιστήμονες συνεχώς μας λένε ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες αλλά ο πραγματικός λόγος ίσως να κρύβετε στις φωτογραφίες που ακολουθούν. Σπάνια θα δούμε γυναίκες να κάνουν τα πράγματα που θα δούμε στις εικόνες.

Επιστημονικά όμως οι γυναίκες έχουν λιγότερο ανεπτυγμένους τους μετωπιαίους λοβούς από τους ανδρών. Οι μετωπιαίοι λοβοί είναι το μέρος του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση των κινδύνων. Στην ουσία οι άντρες είναι καταδικασμένοι από την φύση τους να λαμβάνουν πιο γρήγορα επικίνδυνες αποφάσεις από τις γυναίκες.

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα0

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα1

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα2

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα3

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα4

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα5

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα6

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα7

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα8

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα9

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα10

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα11

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα12

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα13

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα14

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα15

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα16

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα17

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα18

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα19

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα20

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα21

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα22

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα23

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα24

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα25

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα26

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα27

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα28

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα29

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα30

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα31

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα32

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα33

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα34

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα35

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα36

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα37

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα38

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα39

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα40

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα41

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα42

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα43

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα44

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα45

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα46

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα47

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα48

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα49

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα50

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα51

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα52

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα53

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα54

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα55

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα56

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα57

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα58

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα59

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα60

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα61

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα62

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα63

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα64

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα65

Να γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες - Εικόνα66

Πηγή

Διαβάστε περισσότερα
Advertisement

Πρόσφατα άρθρα