ΕΛΛΑΔΑ

Συνεργασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Ιονίου Πανεπιστημίου

Συνεργασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Ιονίου Πανεπιστημίου
Advertisement

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί μια μεγάλη έρευνα που αφορά το κοινό που επισκέπτεται το μουσείο καθώς και ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες.

Είναι μία σημαντική συνεργασία αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι έρευνες στο χώρο των μουσείων δεν είναι ιδιαίτερα συχνές.

Μέσα από την έρευνα αυτή, επιχειρείται η ανίχνευση της σχέσης με το κοινό, τις τοπικές κοινωνίες, το σύγχρονο ρόλο των μουσείων, τη θέση της μουσειακής εκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία, τη συμμετοχή σε δράσεις, ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών και πολλά άλλα θέματα που χρήζουν περεταίρω προσοχής και εμβάθυνσης.

Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο μελετώνται οι σύγχρονες απαιτήσεις σχετικά με τα μουσεία, αλλά προκύπτουν και νέα αξιοποιήσιμα δεδομένα που οδηγούν σε νέους δρόμους και βελτιώνουν υπάρχουσες δομές.

Ήδη είναι στη διάθεση των επισκεπτών του μουσείου το πρώτο ερωτηματολόγιο, ενώ θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα που θα απευθύνονται σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, όπως εκπαιδευτικούς, μαθητές κτλ.

Από την πλευρά του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιβλέπων της ομάδας ερωτηματολογίου είναι ο Επίκουρος καθηγητής του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και διευθυντής του εργαστηρίου Μουσειολογίας, κ. Παπαϊωάννου και συντονιστής ο υποψήφιος διδάκτορας και ερευνητής, κ. Σαραντίδης, ενώ τα ερωτηματολόγια συντάσσονται και παρακολουθούνται από ομάδα συνεργατών.

Πηγή

Advertisement