Ανέκδοτο: Ο τραυλός και το βιβλιοπωλείο!!!

Advertisement
Ανέκδοτο: Ο τραυλός και το βιβλιοπωλείο!!!
Advertisement

Ήταν ένας τραυλός και πάει σε ένα βιβλιοπωλείο:
– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδου λλλλλλειά.

– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης.
Αν πουλήσεις αυτά τα βιβλία σε 3 μέρες θα το σκεφτώ.
Μετά από 3 μέρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο:
– Τα πουπουπούλλλλησα.
– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης.
Αν πουλήσεις αυτά τα 5 βιβλία σε 3 ώρες θα έχεις πάρει την δουλεια.
Μετά από 3 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο:
– Τα πουπουπούλλλλησα.
– Ωραία. Την δουλειά την πήρες,αλλά μπορείς να μου πεις πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα?;
– Εεεεεε, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελετε νανανανανανανα τα αγογογογογοράσετε
ή ναννανανα σασασασασας τα διαδιαδιαβαααασσσω?

Πηγή: anekdota-funny.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα
Advertisement

Σχετικά άρθρα