Ανέκδοτο:Η νέα προσευχή σε όλα τα σχολεία !!!

Advertisement
Ανέκδοτο:Η νέα προσευχή σε όλα τα σχολεία !!!
Advertisement

Η νέα προσευχή σε όλα τα σχολεία :
«Μέρκελ ημών
η εν τοις Γερμανοίς,

αγιασθήτω το δάνειο Σου.
Ελθέτω η χορηγεία Σου.
Εφαρμοσθήτω το πρόγραμμά Σου, ως εν Γερμανώ και επί της Greece.
Την δόσιν ημών την επιούσιον δος ημίν Τζήμερον.
Και λάβε ημάς δια τα θελήματα υμών,
μήπως και ημείς κουρέψομεν τες οφειλές ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις Τσιπρισμόν,
αλλά ρύσαι ημάς και από τη Συγγρού,
Αμήν»

Διαβάστε περισσότερα
Advertisement

Σχετικά άρθρα